Lựa chọn khớp háng nhân tạo

 

- Khớp lưỡng cực (Bipolar) có ưu điểm thời gian phẫu thuật nhanh, ít nguy cơ mòn hõm khớp hơn so với chỏm Austin More, Thompson… Tuy nhiên vì là khớp bán phần nên thời gian tồn tại của khớp cũng ngắn hơn khớp toàn phần (chỉ khoảng 5 - 10 năm) nên khớp Bipolar thường được chỉ định trong các trường hợp: Người bệnh cao tuổi, tiên lượng thời gian sống sau mổ ngắn (khoảng 5 - 10 năm); Những người có sức khỏe kém, ít đi lại hoặc chỉ đi lại trong nhà…

- Resurfacing: Loại khớp này chỉ trú trọng thay phần chỏm xương đùi, mục đích là bảo vệ tối đa phần đầu trên xương đùi cho những lần thay khớp sau, vì vậy loại này thường được chỉ định với những người bệnh trẻ, có tổn thương phần chỏm xương đùi (trong khi cổ xương đùi còn tốt).

 */ Lựa chọn khớp bán phần có xi măng hay không xi măng 

- Khớp háng bán phần không xi măng có ưu điểm dễ thực hiện, dễ lấy cán chỏm khi phải thay lại, tuy nhiên trong trường hợp người bệnh bị loãng xương thì không phải là sự lựa chọn tốt. Vì vậy mà khớp háng bán phần không xi măng thường được chỉ định trong trường hợp người bệnh cao tuổi nhưng có chất lượng xương còn tốt. 

- Khớp bán phần có xi măng thực hiện kỹ thuật khó hơn và rất khó lấy bỏ cán chỏm khi phải thay lại, tuy nhiên trong trường hợp người bệnh bị loãng xương thì lại là một sự lựa chọn tốt nên khớp háng bán phần có xi măng thường được chỉ định trong trường hợp người bệnh cao tuổi có chất lượng xương kém. 

Hiểu biết được ưu, nhược điểm của khớp háng bán phần giúp bác sĩ chỉ định đúng nâng cao hiệu quả điều trị cho người bệnh.

 

  

                                                                         Bệnh viện trường ĐHY  Hà Nội

                                                                             (TS.BS Nguyễn Văn Hoạt)     

 

Phẫu thuật thay khớp háng

Phẫu thuật thay khớp háng, Lựa chọn vật liệu thay khớp háng, Thay khớp háng không xi măng, Thay khớp háng có xi măng, Thay khớp háng toàn phần, thay khớp háng bán phần, Thay khớp háng nhân tạo, Thay khớp háng toàn phần có xi măng, Thay khớp háng toàn phần không xi măng, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Văn Hoạt, TS. Nguyễn Văn Hoạt, BS Nguyễn Văn Hoạt, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện trường Đại học Y Hà Nội

Lựa chọn vật liệu thay khớp háng nhân tạo

Искусственное бедро состоит из 3 компонентов: гребня, суставной ямки и голени. Существует множество различных типов материалов, из которых состоят вышеперечисленные компоненты, выбор того, какой материал дает наибольшую эффективность для пациента, является сложной задачей, требующей от хирурга опыта, а также опыта в области эндопротезирования тазобедренного сустава.

What, Why, How Animals Time for childFragen und Antworten online