TS.BS Nguyễn Văn Hoạt- BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội

Điện Thoại: 0912082407

Email[email protected]